Komentarai

Rašyti komentarą:

Vardas*
El. paštas
Komentaras*
* žymi privalomus laukus
Kornelija
2009-11-01 20:10:28
Bažnyčia ne įsaiga.... ten neinama "pajudėt su mase" tu arba jauti tikėjimą arba ne... o tai kaip elgiasi kiti žmonės turi mažiausiai rūpėt... eikite į kitą parapiją.... galbūt ten žmonės nuoširdesni....
Dėl krikšitijimo pilai suprantu... tačiau krikštijama nes norima vaikui suteikti Dievo malonę ir nuplauti gimtąją nuodėmę.... jei vaikas pakrikštytas tai dar nereiškia kad jis privalo būti tikras krikščionis ar pan... man asmenišai žmogus tikru krikščionimi tampa kai pats savo laisva valia priima sutvirtinimo sakramentą.... tada jis patvirtina kad TAIP AŠ ESU KRIKŠČIONIS....
Nesąmonė
2009-10-30 09:06:35
tai yra tiesa ką parašėte iš esmės. bet ar dairėtės nuėjusi į bažnyčia? labai liūdna bet praktiškai absoliuti dauguma ten eina todėl "kad reikia", kad tai tam tikras bendravimo būdas, o visos apeigos atliekamos nenuoširdžiai ir automatiškai. kai matai kad taip elgiasi didžioji dauguma, tai labai smarkiaisusvyruoja tikėjimas sąžiningumu ir nuoširdumu ir tikrai nėra jokio noro lankytis, geriau jei jauti poreikį atrasti dievą (dievus) savyje.
ir manau kad vaikus auklėti reikia laisvai - duodant jiems pasirinkimo laisvę. taip, tinkamai supažindinti su tuo kuo tu tiki, paaiškinti, o vaikas jau iaaugęs tegul pasirenka... todėl prieštarauju dar nesąmoningų vaikų krikštijimui, norės, apsikrikštys pats, norės - nueis kitu keliu.. o juk dauguma ir paaiškina dieva kaip paveikslėlį praktiškai.. kaip vaikui suprasti? sunku išauginti laisvą žmogų, sunku išauginti gerą, padirų, mandagų, pagarbų, su geru humoro jausmu.. o po to jau religija

o tiesa, žinant kas vyksta bažnyčiose ir seminarijose tai iš tiesų geriausia ką įmanoma sugalvoti, jei visgi esi tikinti, tai būti su tuo tikėjimu vienam... melstis vienam jei yra noras.. tuomet tai yra tikras kalbėjimas su savo tikėjimu, o ne įstaigoj kurioje deja deja yra daug apgaulės...
Kornelija
2009-10-29 17:31:24
Norėčiau tikrai paprieštaraut, kad bažnyčios santvarka apsurdas... bažnyčios dogmoms, santvarkai, tikslams yra daugiau nei 2000 metų- tai tik įrodo jog žmonių vertybės, pasaulio suvokimas mažai tesikeičia... jei ta santvarka būtų tokia apsurdiška tai tokio amžiaus ji būtų net nesulaukusi... dar tik gimstant krikščionybei buvo jai prieštaraujančių žmonių, kuriems ji buvo tiesiog nepalanki.... todėl stebėtis jog šiomis dienomis yra krikščionybei neprijaučiančių žmonių net neverta...
Kiekvienas žmogus renkasi savo tikėjima: ar jis bus budistas, krikščionis, Jahovistas ar atėjistas... Net jei žmogus pasirinko atėjisto kelią tai dar nereiškia kad jis puls žudyti, paleistuvauti, vogti ar panašiai. Tuo tarpu yra žmonių kurie deklaruoja save kaip praktikuojančius krikščionis, nusižengia daugeliui Dievo įsakymų, o nuėję į bažnyčią ir atlikę išpažintį vėl elgiasi taip pat.... taip pat svarbu suvokti ko Jūs einate į bažnyčią- susitikti ir susitaikyti su Dievu, pažiūrėti į kitus, pavaidinti tikintį... tai savarbu suvokti... kiekvienas mišių elementas "kaip robotukas klaupias stojas bažnyčioj" turi savo prasmę ir reikšmę. Ar verta eiti į bažnyčią jei ten tik vaidini robotuką? net negirdi evengelijos žodžių, pamokslo.... Mišios yra šventė... į bažnyčią einama švęsti...
Bažnyčia kaip tik prisideda prie dorovingo jaunimo auklėjimo parodo tikrąsias vertybes, bet jos juk tokios nemadingos... būti skaisčiai iki vedybų- juk atgyvena ar ne? arba keiktis draugų tarpe juk taip "kieta". Žymiai patogiau pasirinkti tą variantą kurio fone atrodysi šiuolaikiškas, modernus, pasitikintis savimi.. ar ne?
Jei tėvai nesugeba vaiko supažindinti su Dievu ir jį pristato tik kaip skulptūrėlę ant kryžiaus ar paveiksliuką paveiksluose, nepaaiškindami tikrosios Dievo prasmės, nes patys jos nežino, tai tuomet tikrai vaikui Bažnyčia ir Dievas tampa svetimi nesuvokiami dalykai kurios per prievartą kažkas kiša... o juk ten tiek daug dalykų negalima, o apčiuopaimos naudos jokios... juk lengviau netikėti- nereikia eiti į bažnyčią, nereikia suvedinėti jokių sąskaitų su savo sąžine(nereikia nusižeminti atliekant išpažintį ir kažkam svetimam sakyti ką bloga padarei). Nors Krikščioniškos švetnės tokios linksmos- kalėdos, kūčios, velykos... ar jūsų vaikai žino tikrąją šių švenčių prasmę... ar žino, kad už kalėdų senio ir velykų zuikio slepiasi kai kas daugiau, žymiai daugiau?
nesąmonė
2009-10-29 15:38:33
kas čia per nesąmonė tas straipsnis? :D toks vaizdas kad žmonės nebemoka kritiškai žiūrėti :) bažnyčia ir jos santvarka yra apsurdas :) katalikybė ne geresnė už kitas religijas, jos skleidžiamos moralinės noramos yra pakankamai visuotinos ir nesiskiriančios nuo kitų religijų. tiesiog visuotinai priimtinos. bet santvarka ir kišamasm robotizmas..

paskaitai tokį straipsnį ir susidaro vaizdas, kad jei žmogus nepripažšsta katalikybės, yra ateistas ir mato visą bažnyčios absurdą, tai būtinai bus vartotojiškumo vergas, pasileidęs ir pan... žmogaus vidinės nuostatos, moralės normos ir vertybės niekuo nepriklauso nuo to ar jisai kaip robotukas klaupias stojas bažnyčioj ar ne :) ne tame esmė..

mano močiutė man bandydavo argmentuoti "oj vaikeli o tu manai kad visi vagys. žudikai, tai eina į bažnyčia" ne jie neina, jie blogi". jei man šita sistema nepriimtina, tai aš būtinai turiu būt nusikaltėliu ir blogu žmogumi? jau geriau geras žmogus bet ateistas, o ne pagiežingas blogas žmogus kassavaitėlę kunigu išpažįstantis nuodėmės ir eišantis ramus.. apsimetinėjimas...

ir nereikia ba-nyčios ir moralės maišyti su tuo, kokias vertybes žmogui įskiepija tėvai ir kurios su bažnyčia absoliučiai niekuo nesusiję. nes vaiką išauginti geru žmogumi, įskiepyti pagarbą kas jau kas bet bažnyčia su sneomis dogmomis tikria nepadeda