• Meilė ir seksas
  • Grožis ir stilius
  • Sveikata ir dieta
  • Nėštumas ir vaikai
  • Namai ir maistas
  • Gyvenimo būdas
  • Žvaigždės
  • Pramogos
  • Naujienos
  • Konkursai

Vasariškos karštos ir šaltos sriubos su obuoliais, vyšniomis bei sultimis

Autorius: Valstietis.lt
2012-06-20 18:20:00

Vasariškos karštos ir šaltos sriubos su obuoliais, vyšniomis bei sultimis
Freedigitalphotos.net

Senovės Graikijoje pirmoji sriuba buvo išvirta III tūkstantmetyje pr. m. e. Apie tai byloja viena istorija (labai panaši į legendą). O buvo taip...

Vergas Menesas, pavogęs iš faraono Snofo vištidės kuoduotoją, išvirė ją ir pasigardžiuodamas srėbė skanų viralą. Bevalgantį vagį pagavo, surakino grandinėmis ir su visu puodu (daiktiniu įrodymu) nutempė pas faraoną. Vergo laukė mirtis. Apie pasigailėjimą negalėjo būti ir kalbos. Tačiau įvyko keistas dalykas, kažkas panašaus į stebuklą.

Faraonas Snofas, pajutęs iš puodo sklindantį vištienos sultinio kvapą, panoro paragauti. Viralas valdovui labai patiko. Jis, iššveitęs visą puodą, įsakė Menesą paleisti ir paskyrė jį vyriausiuoju virėju.

Posakis „Srėbkite sriubą į sveikatą“ ne iš piršto laužtas. Daugelyje pasaulio tautų sriuba laikoma pi-giausia priemone sveikatai išsaugoti.

Sriuba – žmogaus jėga ir sveikata. Tai lengvai įsisavinamas maisto produktas, turintis daug baltymų, riebalų, angliavandenių, mineralinių medžiagų, vitaminų.

Obuolių sriuba su juoda duona

500 g obuolių,

50 g juodos duonos skrebučių, 1 l pieno,

20 g sviesto, 30 g cukraus,

žiupsnelis druskos, šaukštelis cinamono.

Duonos skrebučiai sutrinami su cukrumi, sumaišomi su cinamonu ir, užpulus verdančiu pienu, pakaitinami iki virimo. Po to įdedama sviesto.
Obuolių skiltelės išdėliojamos į lėkštę ir užpilamos sriuba. Ją galima valgyti ir karštą, ir šaltą.

Obuolių sriuba su grietine

0,5 kg rūgš­to­kų obuo­lių,

3 stik­li­nės van­dens,

pa­gal sko­nį cuk­raus,

20 g mil­tų, drus­kos,

0,5 stik­li­nės grie­ti­nės,

50 g lakš­ti­nių.

Obuo­liai nu­plau­na­mi ir, iš­ėmus sėk­la­liz­džius, su­pjaus­to­mi ku­be­liais. Po to iš­ver­da­mi tru­pu­tį pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je su cuk­ru­mi. Kiek pa­vi­rus, į sriu­bą įsi­jo­ja­mi mil­tai. Mai­šant pa­ver­da­ma dar po­rą mi­nu­čių. Į iš­vi­ru­sią sriu­bą su­pi­la­ma grie­ti­nė bei at­ski­rai iš­vir­ti lakš­ti­niai.

Obuolių ir erškėtuogių sulčių sriuba

200 g obuo­lių sul­čių,

200 g erš­kėt­uo­gių sul­čių,

200 g van­dens,

cit­ri­nos žie­ve­lės,

25 g bul­vių krak­mo­lo,

cuk­raus,

kiau­ši­nio bal­ty­mo,

rie­šu­tų.

Van­duo už­vi­ri­na­mas su cit­ri­nos žie­ve­le ir cuk­ru­mi. Su­pi­la­mas šal­ta­me van­de­ny­je iš­mai­šy­tas krak­mo­las bei sul­tys.

Kiau­ši­nio bal­ty­mas iš­pla­ka­mas iki stang­ru­mo. (Bai­giant plak­ti, įbe­ria­mas šaukš­te­lis cuk­raus.) Iš­plak­ti bal­ty­mai šaukš­te­liu de­da­mi į ver­dan­tį pa­sal­din­tą van­de­nį. Pa­vi­ri­nus 1 mi­nu­tę, jie iš­grie­bia­mi kiau­ra­sam­čiu.

Prie karš­tos ar atau­šu­sios sriu­bos pa­duo­da­ma ka­po­tų rie­šu­tų ir vir­tų bal­ty­mų.

Vyšnių sriuba

1 l vyš­nių,

1–1,5 stik­li­nės cuk­raus,

ci­na­mo­no,

2 l van­dens,

0,5 stik­li­nės grie­ti­nės (ne­bū­ti­nai).

Vyš­nios nu­plau­na­mos, at­ren­ka­mos gra­žes­nės ir, iš­ėmus kau­liu­kus, už­be­ria­mos cuk­ru­mi. Li­ku­sios vyš­nios su kau­liu­kais su­mai­go­mos, už­pi­la­mos van­de­niu, įde­da­ma ga­ba­liu­kų vi­na­mo­no ir ke­le­tą mi­nu­čių pa­vi­ri­na­ma. Po to nu­ko­šia­ma. Su­pi­la­mos at­rink­tos be kau­liu­kų vyš­nios su at­si­ra­du­sio­mis sul­ti­mis ir dar kar­tą už­vi­ri­na­ma.

Šią sriu­bą, val­go­ma ir karš­tą, ir šal­tą, ga­li­ma už­bal­tin­ti grie­ti­ne. Į ją ga­li­ma įdė­ti šal­tos ma­nų ko­šės.

Sriuba su ryžiais ir slyvomis

2 šaukš­tai pa­pras­tos ka­vos,

stik­li­nė vir­tų ry­žių,

2 stik­li­nės pie­no,

stik­li­nė džio­vin­tų mir­ky­tų sly­vų,

šaukš­te­lis cuk­raus.

Ka­va iš­ver­da­ma lit­re van­dens, lei­džia­ma nu­si­sto­ti ir per­ko­šia­ma. Į ją su­de­da­mi vir­ti ry­žiai, sly­vos, su­pi­la­mas pie­nas. Kad sly­vos ne­bū­tų ašt­riai rūgš­čios, pa­mir­ko­mos su šaukš­te­liu cuk­raus.

Ši sriu­ba tu­ri ir gy­do­mų­jų sa­ly­bių – re­gu­liuo­ja virš­ki­ni­mą.

Ryžių sriuba su obuoliais

3–5 obuo­liai,

0,5 stik­li­nės ry­žių,

1–1,5 l van­dens,

100 g svies­to,

2–3 šaukš­tai cuk­raus, drus­kos,

stik­li­nė grie­ti­nė­lės, ci­na­mo­no žie­ve­lės.

Į ver­dan­tį van­de­nį su­be­ria­mi nu­plau­ti ry­žiai ir ver­da­ma 10–15 mi­nu­čių. Nu­kė­lus nuo ug­nies, su­de­da­mi nu­lup­ti, be sėk­la­liz­džių, skil­te­lė­mis su­pjaus­ty­ti obuo­liai, su­be­ria­mas cuk­rus, įbe­ria­ma tru­pu­tį drus­kos, įde­da­ma ci­na­mo­no, svies­to, už­den­gia­ma ir pa­sta­to­ma šil­to­je vie­to­je. Pa­lai­ko­ma 15 mi­nu­čių.

Prieš pa­duo­dant šil­tą ar šal­tą sriu­bą, į ją su­pi­la­ma grie­ti­nė­lė.

Asmeniškai TAU dietologo sudarytas valgiaraštis
​​​


Rušiavimas:

Rašyti komentarą:

Vardas*
El. paštas
Komentaras*
* žymi privalomus laukus